Zapomenutý fotbal v Karlovarském kraji

Virtuální historická kronika a archiv klubů Karlovarského kraje

Komise pro historii a statistiku Karlovarského krajského fotbalového svazu

 

V únoru 1928 bylo Československo pověřeno, aby vypracovalo návrh na uspořádání světových footballových mistrovství

Československo pověřeno vypracováním návrhu na světová footballová mistrovství

     Důležitá včerejší konference Evropského poháru ve Vídni za účasti předsedy švédského svazu Johanssona. Konference se usnáší na resoluci ohledně světového footballového mistrovství a pověřuje Československo, aby vypracovalo návrh na jeho uspořádání. Švehlův pohár zůstane putovní.

     Včera dopoledne se konala ve Vídni konference Evropského poháru, které se zúčastnili tito delegáti: Československo: prof. dr. Pelikán a red. Scheinost, Itálie: Ferreti, gen. Sekretář Zanetti a dr. Mauro, Rakousko: dr. Eberathler, st. Návl. Fikeis, vrchní řed. Inž. Fischer a Hugo Meisl, Maďarsko: dr. Fodor a Kenyöres, Švýcarsko: sekr. Gassmann, a Švédsko: Ant. Johansson.

    

     Schůzi zahájil inž. Fiescher jménem rakouského svazu, který byl hostitelem, a předal její řízení ined po krátkém proslovu předsedovi Ferretimu (Itálie). Ferreti poděkoval za skvělé uvítání a požádal Huga Meisla, aby přednesl, resp. nastínil účel dnešní schůze a její program. Ještě dříve než přikročil Meisl k nastínění programu, poděkoval mu zástupce naší Asociace prof. dr. Pelikán za jeho úspěšný zákrok v otázce termínu se Švýcarskem, kdy dík jeho zásluze dohodla se naše Asociace se švýcarským svazem na termínu pro zápas o Evropský pohár. Rovněž zástupce švýcarského svazu Gassmann poděkoval H. Meislovi.

      Hugo Meisl ve své řeči pak uvedl, že nejprve by bylo záhodno zaujmout stanovisko k nastávajícímu, resp. proponovanému světovému šampionátu. V této věci pak usneseno:

Resoluce v otázce světového mistrovství

  1. Vídeňská konference se jednohlasně vyslovuje pro pořádání mistrovství světa nebo světového poháru
  2. Konference nesouhlasí s návrhem na mistrovství světa, podaným komisí FIFA, neboť návrh, tak jak byl komisí FIFA podán a projektován, nevyhovuje zúčastněným svazům ani po stránce technické, ani po stránce finanční.
  3. Konference se vyslovuje pro takovou soutěž o mistrovství světa, která by byla tak organisována, že by byla pořádána každá 4 léta. Nejdříve byla by sehrána kvalifikační kola soutěže v jednotlivých skupinách, stanovených též v poměru ku geografické poloze jednotlivých zemí. Z čistého výnosu těchto zápasů obdržela by určitá procenta FIFA, avšak též svazy, jichž mužstva se v těchto kolech utkají, musí míti určitou percentuální kvotu zajištěnu.
  4. Konference vypracuje geografický návrh jednotlivých zemí, jak by se tyto měly utkati.

 

Československo pověřeno vypracováním návrhu!

      Československá Asociace footballová byla pověřena, aby tento návrh vypracovala a včas, tj. do 25. t. m., předložila sekretariátu FIFA. Návrh naši Asociace bude na schůzi FIFA podporovati Maďarský svaz footballový. Též stanovení jednotlivých geografických skupin, které mají nejdříve mezi sebou hráti, vypracuje naše Asociace. Je to velký úspěch, když naše Asociace byla tímto významným úkolem pověřena, a svědčí to též o tom, že zástupci na vídeňské konferenci zúčastnění uznávají rozhled a kvalifikaci našich delegátů.

      Po vyžízení těchto bodů bylo usneseno, že na konferenci balkánských svazů footballových, která se bude konati v měsíci květnu, bude vyslán Hugo Meisl, který se vynasnaží získati zúčastněné svazy pro společný postup na madridském kongresu FIFA.

Skvělá pokladní bilance Švehlova poháru

     Dalším bodem programu byla zpráva pokladní, kterou přednesl pokladník Švehlova poháru Ital Zanetti. Sdělil, že pokladní hotovost obnáší 19 0000 lir, čili 32 300 Kč. Bylo usneseno, že z toho obnosu bude zakoupeno 11 zlatých medailí pro vítězný team této soutěže, dále 11 stříbrných pozlacených medailí pro mužstvo na druhém místě se umístivší. Ostatní v soutěži hrající mužstva obdrží po 11 stříbrných medailích. Současně usneseno, že soudci, kteří byli řízením zápasů o Švehlův pohár pověření, obdrží stříbrné pozlacené medaile a členové výboru, resp. komise zlaté medaile.

     Dalším závažným usnesením bylo, že Švehlův pohár zůstane putovní.

     Pak došlo k vyřízení několika volných návrhů. Návrh Československa, aby projednán byl společný trestní tarif hráčů, v zápasech o Švehlův pohár se provinivších, bude projednán, resp. předložen příští schůzi FIFA.

     Po vyčerpání návrhů byla pak tato vysoce významná schůze předsedou skončena.

 

Návrh Československa na mistrovství světa odeslán

     Zaznamenali jsme již v „Pondělním listě“ zprávu o čestném úkolu, jehož se dostalo na vídeňské konferenci evropského Švehlova poháru Československu tím, že naše footballová asociace byla pověřena vypracováním a podáním návrhu na uspořádání mistrovství světa ve footballu – k madridskému kongresu Fify. Tento návrh naší asociace, podporovaný maďarským svazem, byl skutečně již též odeslán na adresu sekretáře Fify p, CW. Hirschmana v Amsterodamu.

     Naše asociace staví se v tomto svém návrhu na systém předběžného kola v geografických skupinách, ježto hromadný turnaj, jehož by se na určitém, k tomu účelu stanoveném místě a čase zúčastnily všechny přihlášené národní teamy – není technicky proveditelný a ani by se nenašla země, která by jako pořadatelka turnaje mohla zaručiti účastníkům alespoň minimální krytí cestovních výloh.

     Podle názoru naší asociace může býti jednotlivým geografickým skupinám ponechána volnost, zda si chtějí své nejlepší teamy zajistiti soutěží pohárovou, tedy vylučovací, aneb zápasy na body. Hlavně když budou do r. 1932 zjištěni vítězové jednotlivých skupin, tak aby v tomto roce mohl býti pod patronací FIFY uspořádán v některé zemi – jež by zaručila účastníkům minimálně alespoň krytí jejich výloh – rozhodující turnaj. A zase otázka, zda by tento konečný turnaj byl sehrán na body neb systémem vylučovacím, přenechává k rozhodnutí samotné Fify. Tato otázka by ostatně závisela na výši počtu účastníků.

     Po stránce finanční navrhuje Československo, aby Fifa obdržela z každého matche po 5% z čistého zisku a jinak při předběžných skupinových turnajích se dělily soupeřící mužstva vždy rovným dílem o čistý zisk zatím, co v rozhodujícím turnaji by se oba soupeři musili o tento zisk děliti ještě též se svazem, pořádajícím soutěž. Soutěž o footballové mistrovství světa by byla dobrovolná.

     Námět naší asociace na utvoření jednotlivých zeměpisných skupin, ve kterých by se hrála předběžná kola a z nichž by vyšla nejlepší mužstva pro rozhodující turnaj v roce 1932, zní asi takto:

Západní Evropa: Belgie, Francie, Lucembursko, Portugalsko a Španělsko. Dvě nejlepší mužstva skupiny postupují do konečného turnaje.

Střední Evropa: Itálie, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko a Československo. Dvě Nejlepší mužstva postupují do turnaje,

Severní Evropa: Německo, Holandsko, Dánsko, Švédsko a Norsko. Dvě nejlepší mužstva postupují do turnaje.

Východní Evropa: Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko. Jedno nejlepší mužstvo postupuje do turnaje.

Balkánská skupina orientální: Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Turecko, Egypt. Jedno nejlepší mužstvo postupuje do turnaje.

Jižní Amerika: Dvě nejlepší mužstva ze stávajícího mistrovství Jižní Ameriky postupují do turnaje.

Střední a Severní Amerika: Jedno nejlepší mužstvo postoupí do turnaje

     Rusko a konečně dnes i Anglie nejsou členy Fify, takže nemohly býti zahrnuty do návrhu. Podle tohoto námětu by postupovalo 11 vítězných mužstev do rozhodujícího turnaje v r. 1932.

      To je asi tak v hrubých rysech výtažek z návrhu naší asociace na uspořádání mistrovství světa ve footballu.

 

No a jak to celé nakonec dopadlo se dozvíte příště

 

Diskuze k článku

Přátelé
COBA ENVI pourazu.cz Odznaky - pins

Počet návštěv: 37476
Tento měsíc: 282 | Tento týden: 62 | Tento den: 3

© 2017 Jaroslav Hladík - Všechna práva vyhrazena zapomenutyfotbal@email.cz

Vytvořeno službou Sklub.cz

Vítám Vás
Navštívit Fanshop Náš fanshop
x