Zapomenutý fotbal

Virtuální historická kronika a archiv FC Slavia Karlovy Vary

Virtuální historická kronika a archiv klubů Karlovarského kraje

1929

     V polovině roku 1929 se poměry v klubu zkonsolidovaly, že se uvažovalo již o přihlášce do mistrovských soutěží. K zařazení do nejnižší III. třídy nebylo třeba, aby klub měl vlastní hřiště. K mistrovským utkáním však v tomto roce ještě nedošlo.

     Klub měl v tomto roce v činnosti již dvě mužstva. Prvé mužstvo tvořili hráči: Beck, Pokorný, Šec, Herejk, Procházka, Reichert, Gesler, Uldrich, Černý, Michal, Neumann, Šilha a Fait. Druhé mužstvo, tzv. rezervu tvořili hráči: Tuzar, Šimandl, Burkovec, Benedikt I. a II., Reinl, Zelenka, Talman, Lotz a další. Hráč Šilha byl prvým studentem českého gymnasia v Karlových Varech, který hrál kopanou. Byla to první „vlašťovka“, za níž následovala jedenáctka, která byla základem dorostu Slavie v roce 1930. Pro zajímavost uvádíme, že hráč prvého družstva Šec byl brzy zvolen pokladníkem klubu, v kteréžto funkci vytrval několik let až do svého přeložení do Prahy.

     Hospodářská situace v druhém roce existence klubu nebyla nijak „růžová“. Pokladník klubu (zmíněný již Šec) měl hodně starostí. To málo, čím v pokladně klubu disponoval, spravoval při stále větších klubových požadavcích až skrblicky, přitom ale korektně, vyslechnuv někdy mnohou trpkou kritiku, která se nezastavila ani před předsedou klubu. Dodržoval zásadu, kterou razil předseda klubu, že se nic nesmi podnikat na dluh. Byl mnohdy nucen vypůjčit si od některého činovníka „nějakou tu stovku“, aby mohl vyrovnat soupeře. Byla to ve většině případů „půjčka na věčnou oplátku“. Aby se hospodářská situace přece jen zlepšila, chodilo se na „žebrotu“. Výzva klubu k bohatším sportovním klubům v Praze a v jiných městech o věnování třeba starších rekvizit vyzněla naprázdno. Sáhlo se tedy k jinému způsobu „žebroty“. Byly zaslány letáčky na české lázeňské hosty s prosbou o podporu českého klubu. Ale i tato akce se nesetkala s očekávaným úspěchem, bylo sotva kryto poštovné na letáčky. Přistoupilo se tedy k jiné akci, od níž se přece jen čekal lepší výsledek. Klub vydal sběrací archy, jimiž jednotlivci z výboru a správcové českých lázeňských domů, příznivci klubu, žádali o podporu pro český klub. Tato akce se přece jen setkala s určitým menším úspěchem. Jinou a to vydatnější pomocí, byly příspěvky zakládajících členů klubu. Prvními zakládajícími členy klubu, kteří zaplatili větší členský příspěvek, se při této příležitosti stali: ing. Klepetář, František Horčička, Karel Pelda, MUDr. Milan Mixa (známý lázeňský lékař), Karel Schlecht, MUDr. Ladislav Hýbner, MUDr. Boh. Prušák, dr. Karel Hahn, Jan Štika, Anna Kafková, Karel Svacha, Emil Vaněček, František Zatloukal, Josef Trousil, Josef Sturm, Emerich Bláha a jiní. Kromě toho byly k získání finančních prostředků pořádány přátelské večírky, které však většího finančního výtěžku nepřinesly.

     To je několik vzpomínek z jiného pohledu na činnost Slavie. Zdálo by se, že tato stránka nemá místa v našich vzpomínkách. Ukazuje nám, však, jak život klubu záleží i na hmotném zabezpečení, aby se vůbec mohlo sportovat. A tu i dnes musíme vysoce ocenit obětavost hrstky těch, kdož měli zájem, aby se i v Karlových Varech provozoval český sport. Za to jim dnes v době, kdy náš sport má takovou podporu vládnoucí dělnické třídy, patří náš obdiv a dík.

     Výsledky sportovní činnosti se i za tento rok nezachovaly. Je jen známo, že se uvažovalo o přihlášce do mistrovství severočeské župy.

 

Partneři a podporovatelé
COBA ENVI

Počet návštěv: 33829
Tento měsíc: 82 | Tento týden: 17 | Tento den: 1

© 2017 Jaroslav Hladík - Všechna práva vyhrazena zapomenutyfotbal@email.cz

Vytvořeno službou Sklub.cz

Vítám Vás

Chcete triko s krátkým rukávem?
Teplákovou soupravu?
Klubovou šálu, nebo hrníček?
Mrkni na FANSHOP FC Slavia Karlovy Vary

Navštívit Fanshop Náš fanshop
x